Onthaal
  Het kasteel
  Tuinen
  De zaal
  Gtes
  De ligging
  Foto's
  Contact


Gebouwen met een eeuwenoud verleden


Gelegen in het graafschap Namen, onder het baljuwschap "tussen Maas en Arche" raakte het kasteel van Arche rond de 13e eeuw betrokken in het conflict tussen de graaf van Namen en de prinsbisschop van Luik. Hiervan was de zogenaamde "la Guerre de la Vache" het beruchtste conflict. In 1429 werd Arche in staat van verdediging gebracht en eens te meer voorzien van een garnizoen en de nodige bevoorrading met het oog op de komende vijandelijkheden. Het jaar daarop namen de Hoeienaren de naburige kastelen van Ohey en Gêsves in alvorens Arche-en Rendarche te omsingelen en in te nemen.Het werd slechts een kortstondige overwinning en Arche werd opnieuw Naams. De heerlijkheid ging toen opeenvolgend over van de familie de Fumal naar de Le Loie, naar de Crehen en tenslotte naar de familie de Quarré die er bleef wonen tot het einde van de 18e eeuw. In de 19e eeuw werden de Woelmonts eigenaar van het kasteel die het in 1904 overmaakten aan de Heer H. Tombeur de overgrootvader van de huidige eigenaar de Heer Henri Lechien. De gebouwen uit de 17e en 18e eeuw zijn een uitstekend voorbeeld van een woning voor de landadel in het Naamse onder het ancien régime
 

Château - Ferme d'Arche | 5330 MAILLEN (Assesse)
TEL : 083 655 797 - GSM : 0477 91 65 40 |
chateaufermedarche@hotmail.com